Kabul Mektubu

Türkiye’de Devlet Üniversiteleri ve Özel Üniversiteler olmak üzere iki tür üniversite vardır.

Devlet üniversitelerinde kabul edildiğinize dair doğrudan bir “Kabul Mektubu” alırsınız Özel üniversitelere başvurularda “Kabul Mektubu”ndan önce “Teklif Mektubu” alırsınız.

“Kabul mektubu” başvuru yapmış olduğunuz üniversite tarafından başvurunuzun kabul edildiğine dair resmî bir evraktır.

Türkiye’de öğrenim görmek isteyen adayların (yabancı uyruklu öğrenciler) üniversiteye kayıt olabilmeleri için “Kabul Mektubu”na ihtiyaçları vardır.

Wiseacademia, güvenilirdir, başvurusunu yaptığı öğrencilerinin başvuru sürecinizi takip eder “Kabul Mektubu” alma süresini kısaltır ve en kısa sürede “Kabul Mektubu”nu adaylara iletir.

Hızlı kayıt olma avantajından ve burs imkanlarından yararlanabilmeniz için WiseAcademi’yı tercih edin ve geleceğinizi garanti altına alın.

 

 

Öğrenci Vizesi

Türkiye’de öğrenim görmek isteyen adayların (yabancı uyruklu öğrenciler) “Öğrenim Vizesi” alabilmeleri için “Kabul Mektubu”na ihtiyaçları vardır. Bu belge sayesinde Ülkenizdeki Türk Konsolosluğu’ndan “Öğrenim Vizesi” alabilmeniz mümkün olacaktır.

Wiseacademia, şeffaf ve çözüm odaklıdır, başvurusunu yaptığı adayların başvuru sürecini takip eder ve her adımda adaylara destek olur.

 

 

TÜRKİYE’de Üniversite Kaydı için Gerekli Belgeler

Pasaport-Kimlik

Lise Diploması ( veya Geçici Mezuniyet Belgesi)

Lise Transkript (Not çizelgesi: Son üç yılın karneleri)

Mavi Kart (Eğer var ise)

Denklik Belgesi (Eğer lise eğitiminizi T.C. dışında bir ülkeden aldıysanız)

Yurt dışından bir üniversiteden mezun olacaksanız yada mezun olduysanız evraklarınızın noter onaylı tercümeleri ve lise denklik belgesi gerekmektedir.

 

Başvuru Yapabilir miyim?

Türkiye’de yabancı öğrenci olarak başvuru yapabilecek adayların ilgili hükümleri YÖK(Yükseköğretim Kurumu) tarafından belirlenmektedir.

( Kaynak: https://www.yok.gov.tr/)

 

Adaylar:

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanlar başvuru yapabilir.

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) başvuru yapabilir.

 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular başvuru yapabilir.

 

4)a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabilir.

  b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilir.